ONLINE-LUNCH-SHOP

Här kan du beställa luncher med leverans eller för avhämtning och betala ONLINE! Du kan beställa i förväg upp till tre dagar innan! Du får lunchen förpackad i individuell take-away box och behöver inte ha kontakt med leverantör. Under avhämtning hämtar du din box snabbt och enkelt i en egen Take-Away-lucka utan kontakt!

Vi erbjuder en distanserad och kontaktfri lunchlösning i rådande tider då vi rekommenderas att inte mötas i onödan. God mat kan vi dock fortfarande njuta av! VARMT VÄLKOMMEN!

  • Vi levererar mellan klockan 11.00 – 14.00 och avhämtning kan ske på Stamstället mellan 10.30 – 15.00.  
  • Minimum beställning för leverans är 158 kr. Avhämtning kan beställas utan minimiantal. 
  • För leveranser utanför Lunds Centrum tillkommer en leveransavgift.
  • Avtals- och cateringkunder inom Lunds Universitet och Region Skåne beställer via vårt andra beställningsformulär där betalning kan ske med faktura.

See MENU & Order Table Reservation


Order your lunch online with delivery or pick-up service and pay ONLINE! You’ll get your lunch packed in an individual take-away box and don’t need to have direct contact with the staff. When picking up your lunch you do so quickly and easily in a separate pick-up window! We offer you a distant and contact-free option during these times when we are advised to not meet unnecessarily. Delicious food is still needed though! WELCOME! 

  • We deliver between 11AM – 2PM and pick-up hours are 10:30AM – 3PM.
  • The minimum order for delivery is 158 SEK. Pick-up kan be ordered with a minimum.
  • Deliveries outside of central Lund comes with an extra delivery fee.
  • Contract and catering costumers within Lund University and Region Skåne order via our other form as usual.

 

Hur vi jobbar för att säkerställa våra kunders hälsa under rådande tider finns att läsa HÄR