JulAkuten 14 december!

Ho ho! PubAkuten återuppstår med JulAkuten torsdagen den 14 december 2023. I de nya fina lokalerna på Forum Medicum. Corps Callosum spelar kl 17 och kl 18 och det blir mingel, julöl eller alkoholfritt samt julbuffé (buffén ingår dock ej i gratis inträde). Väl mött såväl sjukhuspersonal som studenter och BMC-/fakultets-anställda på en riktig AW BC!! = after work,before christmas!